شرایط

شرایط اخذ تسهیلات قرض الحسنه خرید کالا و خدمات

شرایط اخذ تسهیلات قرض الحسنه خرید کالا و خدمات
این
امکان برای اعضاء انفرادی و سازمانی آمینا فراهم آمده تا با بهره بردن ازآن،
بتوانند خرید های مورد نیاز خود را با شرایطی ویژه تهیه نمایند .

دستورالعمل اخذ وام قرض الحسنه ویژه دارندگان آمینا کارت:

۱-پرداخت وام تا ۲ برابر واریزی متقاضی خواهد بود.

۲-سقف وام برای هر نفر ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.

۳ -کارمزد وام۴ درصد سالیانه می باشد.

۴-باز پرداخت وام از۶ ماه تا ۳۶ ماه به درخواست متقاضی می باشد.

۵-وام جهت خرید کالا یا خدمات می باشد.

۷ -مصادیق تضامین توسط شعبه بانک عامل تعیین می گردد. (ضامن کارمند،
جواز کسب ، چک، ثیقه ملکی، گواهی کسراز حقوق سازمان ویا ضمانت متقابل پرسنل برای یکدیگر)

۸-واریزی اولیه(سپرده )پس از پایان اقساط به متقاضی پرداخت می
گردد.

۹-درصورتی که متقاضی مبلغی بابت واریزی اولیه (سپرده) نداشته باشد،
واریزی توسط شرکت انجام شده و پس از اخذ وام ۵۰ درصد تسهیلات به عنوان
واریزی اولیه کسر و سپرده می گردد.

۱۰- افتتاح آنلاین حساب